Cykam

560 tekstów – auto­rem jest Cy­kam.

Gdy od­najdu­jesz swo­je spos­trzeżenia w słowach wiel­kich oso­bowości, to za­mil­cz ...

Odtwórz  

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 21:12

znikł w horyzoncie
ma­jes­tat wie­cznej prawdy
szczęściem jest wielkim 

haiku
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 00:01

Świętość psa, to je­go micha. 

myśl
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 21:24

skrzy klej­not życia
dla ko­niczy­ny chwilę
niepostrzerzenie 

haiku
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 16:20

w pro­mienia słońca
skrzy w og­rodzie życia kwiat
na­biera bar­wy 

haiku
zebrał 5 fiszek • przedwczoraj, 11:08

Zaafe­rowa­ny człowiek ma wiele uściśleń do siebie ...

in­spi­rowa­ne wi­dokówą z kloszardem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 01:19

Kraina miodem płynąca je­no zmarzła, te­ra to już będzie się przelawać. 

myśl • 22 kwietnia 2017, 18:39

Strze­lają is­kry, jak ku­le w płot ... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 20 kwietnia 2017, 23:49

Kreatyw­ne łby wiszą, jak go­beli­ny na łuku trium­falnym ... 

myśl • 20 kwietnia 2017, 19:56

Idziemy w swo­je stro­ny, zam­knąć historię. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 kwietnia 2017, 12:44
Cykam

Wszelkie teksty na tym profilu: www.cykam.cytaty.info ... są mojego autorstwa, także są chronione prawami autorskimi, ewentualnie, innymi prawami pokrewnymi. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości, lub ich fragmentów, bez mojej zgody jest - zabronione.

Zeszyty
  • ... – ...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Cykam

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

przedwczoraj, 21:58Cykam sko­men­to­wał tek­st Kiedy w ko­biecie coś [...]

przedwczoraj, 21:47wdech sko­men­to­wał tek­st Świętość psa, to je­go [...]

przedwczoraj, 21:29Cykam sko­men­to­wał tek­st Świętość psa, to je­go [...]

przedwczoraj, 21:27wdech sko­men­to­wał tek­st Świętość psa, to je­go [...]

przedwczoraj, 12:25fyrfle sko­men­to­wał tek­st Zaaferowany człowiek ma wiele [...]

przedwczoraj, 11:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st w pro­mienia słońca skrzy w [...]

21 kwietnia 2017, 08:00fyrfle sko­men­to­wał tek­st Strzelają is­kry, jak ku­le [...]

21 kwietnia 2017, 05:54natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Strzelają is­kry, jak ku­le [...]

21 kwietnia 2017, 00:16Cykam sko­men­to­wał tek­st Od złych ludzi nie [...]

20 kwietnia 2017, 01:19Cykam sko­men­to­wał tek­st Wielkie rzeczy zaczy­nają się [...]